Giới thiệu cổng thông tin chứng nhận


Control Union đang mở ra cánh cửa đến một thế giới mới!

Qua e-mail này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc ra mắt Cổng thông tin khách hàng chứng nhận cho các hoạt động chứng nhận của bạn. Cổng thông tin mới này sẽ thay thế cổng thông tin CIS hiện tại. Từ bây giờ, toàn bộ quá trình chứng nhận được thực hiện dưới dạng kỹ thuật số và do đó sẽ nhanh hơn, đơn giản hơn và dễ dàng hơn.   

Đây là một sự chuyển tiếp bắt buộc đối với tất cả khách hàng của chúng tôi. Với sự hướng dẫn từ Control Union và sự tham gia của bạn, đây sẽ là một quá trình chuyển tiếp liên tục. Có 4 bước chính để giúp bạn trong quá trình chuyển tiếp – email này là Bước 1.

Khi nhận được email này, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình chuyển tiếp cho bạn. Trong thư dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin và hướng dẫn thêm. Vui lòng dành một chút thời gian để đọc và xem email một cách chi tiết. Sự hợp tác của bạn là rất quan trọng để đảm bảo quá trình chuyển tiếp suôn sẻ.


BƯỚC 1
Hãy đến với thế giới của chúng tôi và tìm hiểu những lợi ích trên
phương diện khác! Truy cập theo các liên kết để biết thêm thông tin.


 
Chúng tôi tin tưởng cổng thông tin Chứng nhận mới có nhiều lợi ích mới khi thực hiện quy trình chứng nhận dễ dàng hơn cho bạn, khách hàng của chúng tôi. Bước đầu tiên trong quá trình chuyển tiếp là tìm hiểu các lợi ích của cổng thông tin Chứng nhận và tìm ra người dùng chính trong tổ chức của bạn.

Để hoàn thành bước đầu tiên, chúng tôi thân ái yêu cầu bạn thực hiện theo các hành động được mô tả:

O      Xem video 1 Giới thiệu (nhấp vào Biểu tượng 1 bên dưới)
O     Cung cấp cho văn phòng CU tại địa phương của bạn người liên lạc chính của tổ chức bạn (người dùng chính).
O     Truy cập https://certificationportal.controlunion.com/vivà đọc về những lợi ích và tính năng của cổng thông tin Chứng nhận

1. Giới thiệu   

 

2. Chuyển đổi   

 
Video 1 mang đến cho bạn phần giới thiệu cổng thông tin thông tin khách hàng Chứng nhận mới. Video 1 cung cấp sơ lược về Cổng thông tin chứng nhận và các lợi ích mà cổng thông tin khách hàng sẽ bao gồm.       Video 2 là một thông báo để thông tin cho bạn rằng việc di chuyển dữ liệu vào cổng thông tin Chứng nhận mới đã bắt đầu. Video này sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về kết quả chuyển đổi.
     

3. Xác thực   

 

4. Hoàn tất

   

Video 3 là thông báo rằng dữ liệu của bạn đã được chuyển thành công. Video 3 cũng cung cấp hướng dẫn về cách xác thực dữ liệu của bạn và chấp nhận các Điều khoản Hợp đồng.

  Video 4 cung cấp hướng dẫn cuối cùng. Cổng thông tin đã sẵn sàng để sử dụng. Video cuối cùng cung cấp cho bạn một hướng dẫn về cách bắt đầu sử dụng hệ thống và bạn có thể tìm thêm tài liệu hướng dẫnNếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với văn phòng CU tại địa phương của bạn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy