Chuyển đổi cổng thông tin chứng nhận


Dữ liệu của bạn hiện đang chuyển đổi!

Đây là email hỗ trợ thứ hai trong chuỗi bốn email. Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn rằng dữ liệu của bạn hiện đang được chuyển sang Cổng thông tin chứng nhận mới. Trong thời gian chuyển đổi dữ liệu này, cổng thông tin CIS cũ sẽ ngừng sử dụng. 

Trong email hỗ trợ thứ hai, chúng tôi sẽ giải thích kết quả của cổng thông tin CIS cũ và các bước tiếp theo trong thời gian chuyển đổi này. Sau bước này, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành các hành động bên trong Cổng thông tin chứng nhận.

Vui lòng xem và đọc email dưới đây để biết hướng dẫn về bước hai. Sự hợp tác của bạn là rất quan trọng để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ.


BƯỚC 2: Chuyển tiếp
 

 

Dữ liệu của bạn hiện đang được chuyển vào Cổng thông tin khách hàng chứng nhận. Hệ thống CIS hiện tại cũng đã đóng. Điều quan trọng cần biết là bạn sẽ không thể truy cập Cổng thông tin CIS trong khoảng thời gian ngắn này. Ngoài ra, điều quan trọng không kém cần biết là dữ liệu của bạn đang ở chế độ an toàn.

Để hoàn thành bước thứ hai trong quá trình chuyển tiếp này, chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện theo các hành động sau:

O    Xem video 2 Chuyển đổi (nhấp vào Biểu tượng 2 bên dưới)
O    Xem video 'Khái niệm phía sau Cổng thông tin', có trên trang web Cổng thông tin chứng nhận 
O    Truy cập trang web Cổng thông tin ICU https://certificationportal.controlunion.com/vi để biết những tin tức và cập nhật mới nhất


Vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương để được hỗ trợ.

 

1. Giới thiệu   

 

2. Chuyển đổi   

 
Video 1 mang đến cho bạn phần giới thiệu cổng thông tin thông tin khách hàng Chứng nhận mới. Video 1 cung cấp sơ lược về Cổng thông tin chứng nhận và các lợi ích mà cổng thông tin khách hàng sẽ bao gồm.       Video 2 là một thông báo để thông tin cho bạn rằng việc di chuyển dữ liệu vào cổng thông tin Chứng nhận mới đã bắt đầu. Video này sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về kết quả chuyển đổi.
     

3. Xác thực   

 

4. Hoàn tất

   

Video 3 là thông báo rằng dữ liệu của bạn đã được chuyển thành công. Video 3 cũng cung cấp hướng dẫn về cách xác thực dữ liệu của bạn và chấp nhận các Điều khoản Hợp đồng.

  Video 4 cung cấp hướng dẫn cuối cùng. Cổng thông tin đã sẵn sàng để sử dụng. Video cuối cùng cung cấp cho bạn một hướng dẫn về cách bắt đầu sử dụng hệ thống và bạn có thể tìm thêm tài liệu hướng dẫnNếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với văn phòng CU tại địa phương của bạn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy