Câu hỏi thường gặp

General

Tôi làm thế nào để có được thông tin đăng nhập?
Nếu bạn hiện đang là khách hàng, văn phòng địa phương của bạn sẽ liên hệ với bạn ngay khi vùng của bạn ra mắt Cổng thông tin chứng nhận mới. Văn phòng của bạn sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện. Nếu bạn là một khách hàng tiềm năng mới cho các chương trình dệt may: CCS, GOTS, GRS, OCS, RCS, bạn có thể đăng ký trực tuyến qua liên kết bên dưới, sau đó bạn sẽ nhận được một email xác nhận về thông tin chi tiết đăng nhập vào hệ thống mới. https://certifications.controlunion.com/icu/cert-tex-application/index.html
Hệ thống nào có thể áp dụng cho tôi, CIS hay ICU?
Tất cả các khách hàng hiện tại của chúng tôi đều có quyền truy cập vào nền tảng CIS và cổng thông tin khách hàng. Hệ thống ICU là nền tảng dữ liệu mới đang được khởi chạy, có Cổng thông tin khách hàng chứng nhận. Hệ thống ICU mới đang được triển khai ra các khu vực đặc thù và chỉ dành cho khách hàng dệt may như là sự ra mắt ban đầu. Vì vậy, chúng tôi đòi hỏi sự kiên nhẫn của bạn và sử dụng hệ thống CIS hiện hành cho đến khi văn phòng CU tại địa phương thông báo cho bạn
Có một trình duyệt được ưu tiên sử dụng phải không?
Chúng tôi đặc biệt khuyên người dùng nên sử dụng Google Chrome. Các trình duyệt khác vẫn chưa ổn định. Điều này sẽ được cải thiện đúng lúc và bạn sẽ được thông báo qua bản tin. 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy